Tuyển dụng

Tuyển vị trí:  Trợ lý/ thư ký giám đốc dự án ( biết tiếng anh )
Tuyển vị trí: Trợ lý/ thư ký giám đốc dự án ( biết tiếng anh )

23/01/2018

- Hỗ trợ các công việc của Giám Đốc Dự Án trong hoạt động kinh doanh với các đối tác trong/ ngoài nước - Soạn thảo công văn, văn bản liên quan đến dự...

Xem thêm