Tư vấn đấu thầu

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng. Đặc biệt từ năm 2018 quy định bắt buộc về chứng chỉ hành nghề đấu thầu và trách nhiệm trong đấu thầu được quy định chặt chẽ tạo nên sự đồng bộ và thống nhất, hoạt động đấu thầu phải đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Tư vấn Miền Bắc cung cấp các dịch vụ:

  • Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
  • Lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất
  • Thẩm định hồ sơ mời thầu/hồ sơ đề xuất
  • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Cung ứng các dịch vụ liên quan đấu thầu khác như: đề xuất xử lý tình huống; giải quyết kiến nghị, khiếu nại liên quan đến quá trình đấu thầu…

1.1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu
Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập HSMT/HSYC theo nhu cầu của khách hàng, tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Đội ngũ chuyên gia lập HSMT/HSYC của chúng tôi đảm trách phần pháp lý và kỹ thuật, áp dụng thành thạo hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu kết hợp các biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế như WB, ADB, AFD đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài, bên cạnh đó chúng tôi còn hỗ trợ đưa ra kiến nghị về mặt nội dung HSMT/HSYC nhằm truyền tải đầy đủ và đúng yêu cầu của chủ đầu tư đối với gói thầu để lựa chọn nhà thầu tốt nhất thực hiện dự án.
1.2. Tư vấn đánh giá HSDT/HSĐX
Tư vấn Miền Bắc có đội ngũ chuyên gia, tư vấn viên chuyên nghiệp có trình độ chuyên sâu, đánh giá chính xác và nhanh nhất đề xuất của nhà thầu so với yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC từ đó chọn ra nhà thầu đáp ứng tốt nhất, giúp Chủ đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí.
1.3. Thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra công tác lập HSMT/ HSYC và báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT/HSYC hay không. Đối với hoạt động tư vấn này chúng tôi đặc biệt chú trọng tính chính xác, khách quan và bảo mật của dịch vụ tư vấn. Kết quả của dịch vụ thẩm định là đem lại cho khách hàng bộ HSMT/HSYC hoàn chỉnh; một báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn xác, đồng thời kịp thời cung cấp những khuyến nghị thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động lực chọn nhà thầu của khách hàng.
1.4. Giải quyết tình huống trong đấu thầu
Trong hoạt động đấu thầu có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhiều tình huống phức tạp xảy ra, trong khi đó quy định pháp luật hiện còn chưa có quy định cụ thể cho việc giải quyết tất cả các tình huống, khiến cho chủ đầu tư, bên mời thầu tỏ và nhà thầu gặp khó khăn trong việc giải quyết tình huống. Với đội ngũ chuyên gia, tư vấn viên chuyên nghiệp có trình độ và kinh nghiệm, kết hợp tư vấn ý kiến của chuyên gia đầu ngành tại các cơ quan Trung ương, Tư vấn Miền Bắc là đơn vị tư vấn tin cậy trong việc giải quyết tình huống trong đấu thầu đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn nhất cho khách hàng.