Tình huống Đấu thầu

Gói thầu Sửa chữa Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bến Tre): Hủy thầu do thương thảo hợp đồng bất thành
Gói thầu Sửa chữa Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bến Tre): Hủy thầu do thương thảo hợp đồng bất thành

02/08/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Tăng áp lực đối với đấu thầu qua mạng
Tăng áp lực đối với đấu thầu qua mạng

01/08/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Quảng Ngãi chỉ định nhà thầu thay thế Công ty CP 20/7 vì chậm tiến độ
Quảng Ngãi chỉ định nhà thầu thay thế Công ty CP 20/7 vì chậm tiến độ

31/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn (Lào Cai): Nhà thầu Phúc Bình đáp ứng yêu cầu của HSMT
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn (Lào Cai): Nhà thầu Phúc Bình đáp ứng yêu cầu của HSMT

29/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Nhiều điểm sáng trong thực hiện đấu thầu qua mạng
Nhiều điểm sáng trong thực hiện đấu thầu qua mạng

26/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Đấu thầu tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang: Làm rõ báo cáo tài chính của nhà thầu
Đấu thầu tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang: Làm rõ báo cáo tài chính của nhà thầu

25/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Thuốc nội đối mặt nhiều thách thức
Thuốc nội đối mặt nhiều thách thức

24/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Mở gói thầu xây Trụ sở Agribank Yên Bái: Một nhà thầu tự loại mình khỏi cuộc chơi
Mở gói thầu xây Trụ sở Agribank Yên Bái: Một nhà thầu tự loại mình khỏi cuộc chơi

20/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Xây lắp Tây Hồ lại bị chấm dứt hợp đồng
Xây lắp Tây Hồ lại bị chấm dứt hợp đồng

19/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm
Chuyển biến mạnh mẽ trong đấu thầu qua mạng
Chuyển biến mạnh mẽ trong đấu thầu qua mạng

18/07/2019

(BĐT) – Trường THPT Huỳnh Tấn Phát vừa ra Quyết định số 09/QĐ-THPTHTP-XD về việc hủy thầu Gói thầu Thi công sửa chữa công trình Trường THPT Huỳnh...

Xem thêm