Tình huống Đấu thầu

Nhà thầu nai lưng sửa công trình sử dụng gạch không nung
Nhà thầu nai lưng sửa công trình sử dụng gạch không nung

09/09/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Đấu thầu tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Tín hiệu cạnh tranh sau khi chỉnh sửa HSMT
Đấu thầu tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Tín hiệu cạnh tranh sau khi chỉnh sửa HSMT

28/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Mời thầu lại 2 gói thầu của Dự án Tuyến metro số 2: Quá tam ba bận có thành công?
Mời thầu lại 2 gói thầu của Dự án Tuyến metro số 2: Quá tam ba bận có thành công?

21/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Thanh Hóa: Công bố kết quả 12 gói thầu xử lý cấp bách đê điều
Thanh Hóa: Công bố kết quả 12 gói thầu xử lý cấp bách đê điều

15/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Gói thầu xây trường mầm non 52 tỷ đồng tại Bắc Ninh: Vì sao nhà thầu từ chối ký hợp đồng?
Gói thầu xây trường mầm non 52 tỷ đồng tại Bắc Ninh: Vì sao nhà thầu từ chối ký hợp đồng?

14/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Nhà thuốc bệnh viện công mua thuốc giá cao hơn giá trúng thầu sẽ bị phạt 20 triệu đồng
Nhà thuốc bệnh viện công mua thuốc giá cao hơn giá trúng thầu sẽ bị phạt 20 triệu đồng

12/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Chậm tiến độ, Xây dựng Thái Bình Dương bị cắt hợp đồng
Chậm tiến độ, Xây dựng Thái Bình Dương bị cắt hợp đồng

10/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Gói thầu xây nhà làm việc ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Nhà thầu kiến nghị đã mua được HSMT
Gói thầu xây nhà làm việc ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Nhà thầu kiến nghị đã mua được HSMT

09/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
Bộ Giao thông vận tải thúc đấu thầu qua mạng
Bộ Giao thông vận tải thúc đấu thầu qua mạng

08/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm
2 gói thầu siêu nhỏ Bị hủy tại Quảng Nam: Thân làm tội đời
2 gói thầu siêu nhỏ Bị hủy tại Quảng Nam: Thân làm tội đời

06/08/2019

(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) vừa có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh này về việc kiểm tra, xử lý...

Xem thêm