Tình huống Đấu thầu

Làm rõ năng lực của Nhà thầu
Làm rõ năng lực của Nhà thầu

29/01/2018

Một nhà thầu vừa có văn bản gửi Báo Đấu thầu hỏi về việc sau khi xem lại hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp thì phát hiện ra HSDT của mình thiếu về năng...

Xem thêm
Dự án sử dụng vốn ODA, chọn nhà thầu thế nào?
Dự án sử dụng vốn ODA, chọn nhà thầu thế nào?

24/01/2018

Việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế,...

Xem thêm
Cảnh giác với yêu cầu nhà thầu về nghĩa vụ thuế
Cảnh giác với yêu cầu nhà thầu về nghĩa vụ thuế

16/01/2018

Liên tục trong thời gian ngắn, tại một số gói thầu công trình giao thông quy mô lớn đã xảy ra trường hợp nhà thầu bị loại liên quan trực tiếp đến văn...

Xem thêm
Đánh giá về thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu
Đánh giá về thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu

02/01/2018

Chủ đầu tư A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu xây lắp X. Thời điểm đóng thầu là 9h30 ngày 1/9/2015, thời điểm mở thầu là 10h00 ngày...

Xem thêm
Những quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu
Những quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu

30/12/2017

Xử lý tình huống là việc giải quyết trường hợp phát sinh trong đấu thầu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong pháp luật về đấu thầu. Người...

Xem thêm
Xử lý tình huống phát sinh trong đấu thầu
Xử lý tình huống phát sinh trong đấu thầu

30/12/2017

Trường hợp trong phần đề xuất kỹ thuật nhà thầu sử dụng xi măng Hoàng Thạch PCB30 nhưng trong phần đề xuất về tài chính lại chào đơn giá của xi măng...

Xem thêm