Thông tin Đấu thầu

BQL các dự án ĐTXD Khu công nghiệp Thái Nguyên: Nhiều lần đăng sai thông báo mời thầu
BQL các dự án ĐTXD Khu công nghiệp Thái Nguyên: Nhiều lần đăng sai thông báo mời thầu

17/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Sắp mở thầu 5 gói mua sắm tập trung thiết bị y tế tại Hà Nội
Sắp mở thầu 5 gói mua sắm tập trung thiết bị y tế tại Hà Nội

16/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Uông Bí (Quảng Ninh) quán triệt thực hiện nghiêm túc đấu thầu qua mạng
Uông Bí (Quảng Ninh) quán triệt thực hiện nghiêm túc đấu thầu qua mạng

15/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Tây Ninh đấu thầu qua mạng các gói thầu ADB tài trợ
Tây Ninh đấu thầu qua mạng các gói thầu ADB tài trợ

12/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Đấu thầu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng: Xây dựng Tân Á hai lần chậm hợp đồng
Đấu thầu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng: Xây dựng Tân Á hai lần chậm hợp đồng

11/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Bị cắt hợp đồng, Công ty CP Phòng cháy chữa cháy nói gì?
Bị cắt hợp đồng, Công ty CP Phòng cháy chữa cháy nói gì?

10/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Tăng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp qua mạng
Tăng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp qua mạng

09/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
PV Gas đấu thầu quốc tế gói thầu hơn 4.950 tỷ đồng: Nhà thầu được chọn như thế nào?
PV Gas đấu thầu quốc tế gói thầu hơn 4.950 tỷ đồng: Nhà thầu được chọn như thế nào?

05/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
Vĩnh Phát bị chấm dứt hợp đồng gói thầu xây nhà văn hóa tại Lạng Sơn
Vĩnh Phát bị chấm dứt hợp đồng gói thầu xây nhà văn hóa tại Lạng Sơn

01/07/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm
CPTPP: Minh bạch thông tin hoạt động mua sắm công
CPTPP: Minh bạch thông tin hoạt động mua sắm công

25/06/2019

(BĐT) – Thường xuyên làm bên mời thầu nhưng Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên lại đăng tải sai nhiều...

Xem thêm