Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng. Đặc biệt từ năm 2018 quy định bắt buộc về chứng...
Lập và quản lý dự án

Lập và quản lý dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư là tư vấn về các chính sách, pháp luật về đầu tư nói chung của Việt Nam và các điều luật, chính sách cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đồng...
Nhiều điểm sáng trong công tác đấu thầu tại Đồng Nai
Nhiều điểm sáng trong công tác đấu thầu tại Đồng Nai

18/02/2020

(BĐT) – Từ đầu tháng 2 đến nay, một tín hiệu đáng mừng là số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng (ĐTQM) gia tăng. Tuy nhiên, đang tồn tại một thực tế là mức độ cạnh tranh chưa cao tại các gói thầu xây lắp ĐTQM, thể hiện qua số ...

Xem thêm
Vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo đấu thầu 2019
Vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa ...

10/02/2020

(BĐT) – Từ đầu tháng 2 đến nay, một tín hiệu đáng mừng là số...

Xem thêm
Đăng tải thông báo mời thầu theo quy định mới: Một số bên mời thầu thực hiện chưa đầy đủ
Đăng tải thông báo mời thầu theo quy ...

06/02/2020

(BĐT) – Từ đầu tháng 2 đến nay, một tín hiệu đáng mừng là số...

Xem thêm